3FU var en server som ägdes av Jafdell som var aktiv ca 2012. På servern spelade bland annat Kraftan. Efter att servern lades ner försvann världen. Världen fanns även uppe för nedladdning en stund. I april 2019 började Kraftan ett projekt att bygga upp en kopia av både terräng och byggnaderna från 3FU men projektet blev aldrig klart.[1] I februari 2021 fick Kraftan hjälp med att lista ut seeden till världen och kunde på så sätt fortsätta med återställningsprojektet utan att behöva bygga av all terräng.[2]

Historia

TBA

Städer

TBA

Spelare

Källor

Servrar
Privata Servrar

90gQ · Farmania · MineUsUp · MTH2 · 3FU · KantoSMP · 90gQ Trusted


Publika Servrar


90gQopen · Bonkcaft · Daqtay (stängd) · Parkourservern · Skymine (stängd) · TheDeQ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.