90gQ Trusted är en delserver av 90gQopen i form av en survival vanilla minecraft-server som ägs av Stamsite och drivs av Ackali tillsammans med Stamsites discord-mods.

Servern är whitelistad och för att komma in behöver man uppnå nivå 5 i Stamsites discords trusted-system eller bli en "cool hästis" genom att använda 100 000 kanalpoäng på Stamsites twitch. På servern spelar även Stamsites discordmods, twitchmods, 90gQ-spelare samt de få som blivit trusted gamers innan trusted-systemet var klart.[1]

Trusted-servern följer 90gQ-serverns regler, 90gQopens regler samt reglerna i Stamsites discord. Spelreglerna inkluderar att inte ta inte sönder någon bedrock förutom nether-taket, att inte använda sig av glitchar och buggar, inte förstöra för någon annan, och inte gå in i The End.

Det mesta av spelandet förs inne i serverns huvudstaden Tosikasi där spelare behöver köpa plots för att bygga.

Historia

Förberedelser

Världen skapades cirka en vecka innan servern officiellt öppnades den 19 mars 2021. Under den tiden byggdes Towncentret, DJs trädkoja, Portalhuset, Stadshuset och dess förråd, Ackalis hus, MatteHaxhius hus, Lukassabes hus, Hornets hörna, Ragges stuga, Ragges ugnhus, Goalkees bosättning, Taggen_33s första hus, Little_Foxs hus och WikiRazes butik. Ackali hade också markerat ut och prissatt plotter i Tosikasi som de nya spelarna kunde köpa när de väl kom in.

Någon gång under den veckan revs även DJ's första trädkoja utan att han visste det för att göra plats åt towncentret. MatteHaxhiu byggde även en parkour över staden. Taggen, Raze och DJ startade företaget Affären AB tillsammans för att kunna sälja trä till de nya spelarna. För att konkurrera med affären gick Hornet och Ragge ihop och grundade SIMBA.

Öppningen

Servern lanserades den 19 mars 2021 under Stamsites Fredagslivestream. Samtidigt lanserades den uppdaterade Gamerbot 2.0 i Stamsites discord som gjorde att användare nu kunde bli trusted och på så sätt whitelistas på servern. Under fredagskvällen whitelistades de flesta utav de ursprungliga trusted gamers och de flesta utav Stamsites twitch-mods. Den första utomstående spelaren var VilleOlof som blev den första användaren att bli en "cool hästis".

Snart efter öppningen anställdes JidOsc av Ackali att utöka staden och bygga fler plotter. Osmil byggde sitt hus. WikiRaze flyttade in i Taggs hus som också omdesignades helt av Nickeloppan. De flesta spelare bosatte sig temporärt utanför staden eftersom att priserna på plotter var för dyra.

Städer

Tosikasi

Tosikasis centrum

Tosikasi [x:130 z:130] är huvudstaden på 90gQ Trusted. Staden ligger i djungel och är serverns naturliga spawnpoint. I staden ligger på kullen ett Towncenter, DJs trädkoja, Portalhuset, Stadshuset och dess förråd. Nedanför kullen, i centrum finner man Ackalis hus, MatteHaxhius hus, Lukassabes hus, Hornets hörna, Ragges stuga, Ragges ugnhus, Goalkees bosättning, Taggen_33s hus, Little_Foxs hus, Affären AB's affär och Osmils hus.

Tosikasis djungel

Tosikasis djungel och dess omkringliggande områden sammanfattar de ställen som finns i närheten av huvudstaden. Cirka 150-300 block ifrån Tosikasi fick spelare bygga hus utan att behöva betala för marken. Detta ledde till att många av serverns invånare valt att bosätta sig på olika ställen runtom i djungeln.

I söder hittar man i djungeln Tefigeros bas, JidOsc bas och Ekes bas, och precis utanför djungeln hittar man EnneLoLmyras bas och Alexeonders bas. Norr om Tosikasi ligger Cnapris och Derflas ställe, Redstone Machines ställe och Aqcints bas, och precis utanför djungeln finns VilleOlofs bas, Affären ABs farm, SIMBAs farm, och Littl_Foxs bas.

Spelare

Discord-Moderatorer

 • Taggen_33
 • Darhagonable
 • Littl_Fox
 • lukasabbe
 • Raggebus02
 • The_DJRazzo
 • WikiRaze
 • QuiteHornet67

Twitch-moderatorer

 • CappeSun
 • ChipsDips
 • eke0909
 • Goalkee32
 • Mouseend
 • Osmil_Oe

90gQ-spelare

"Trusted Gamers" & "Coola hästar"[2]

 • alexeonder
 • Aqcint
 • ARTEXs
 • Derfla
 • EnneLoLMyra
 • FFjalltorp
 • ItsCnapris
 • Japanish98
 • JidOsc
 • Markelore
 • Maxminedigger
 • MinRobCop
 • MrDriftSWE
 • ogmeister
 • Redstone_Machine
 • Tefigero
 • _ThePumpkinPie_
 • VilleOlof
 • Vovvaf
 • 06oj321

Källor

 1. #nyheter på Stamsites discord (19/3-2021)
 2. WikiRaze (21/3-2021)
Servrar
Privata Servrar

90gQ · Farmania · MineUsUp · MTH2 · 3FU · KantoSMP · 90gQ Trusted


Publika Servrar


90gQopen · Bonkcaft · Daqtay (stängd) · Parkourservern · Skymine (stängd) · TheDeQ


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.