90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Regler

Generella Wikiregler

Grova Regelbrott

  • Vandalisering av artiklar.
  • Lägga till avsiktligt felaktig information.
  • Läcka privat information.
  • Uttrycka dig hatiskt mot individer eller folkgrupper.

Staff-respons och straff

  • Om du avsiktligen brutit mot reglerna kan det resultera i att du blir bannad. Wiki-staff har rätt att avgöra om du avsiktligt brutit mot reglerna. Alla våra banningar är permanenta. Den som blivit bannad har rätt att skicka in en avbanningsansökan en månad efter incidenten.
  • Om du råkar bryta mot reglerna resulterar i en varning med hänvisning till reglerna. Om du inte förstår kommer Wiki-staffsen erbjuda hjälp och tips om hur du kan bli en bättre redigerare. Om du misslyckas med att respektera moderatorerna och argumenterar att du inte gjort något fel kan det resultera i banning.
Advertisement