90gqOpen logo19.jpg
Denna artikel handlar om något från den öppna publika minecraft servern 90gQopen. För fler artiklar om ämnet, se 90gQopen Wiki.

90gQopen är en svensk Minecraft server som drivs av TheFork1337, tillsammans med 90gQopen Teamet.[1] Servern sponsras av Stamsite.

Servern lanserades den 24 januari 2014 och har varit igång sedan dess, med undantag för perioden 11 maj 2018 till 24 januari 2019 då administratörerna inte hade tid eller engagemang att driva servern under denna period.[2]

Spellägen

Servern är en koalition av flera delservrar - bland annat spellägen som Survival, Parkour, KitPvP, Skyblock. Sedan februari 2019 finns även det populära minispelet Musical Blocks, vilket är ett spel inspirerat av från Dan's Arcade där man hör musik i bakgrunden och ska stå på rätt färg när musiken stannar.[3] I samband med 90gQopens födelsedag öppnades The Lab 24 Januari 2020.

Den före detta vanilla parkourservern som Stamsite äger och utvecklar, där det varje fredag arrangeras ett event som brukar benämnas fredagsrace, finns numera på 90gQopen.[4]

Historia

Föregående server till 90gQopen var Splaycraft som drevs av bland annat grundarna till 90gQopen.[5]

Externa länkar

Discord Twitter YouTube Twitch Facebook

Källor

  1. https://open.90gq.se/
  2. https://twitter.com/maol3_/status/993266196379308033
  3. https://twitter.com/90gQopen/status/1097269106179522561
  4. http://www.90gq.se/mina-minecraft-servrar/
  5. Maol03 (1/3 - 19)
Servrar
Privata Servrar

90gQ · Farmania · MineUsUp · MTH2 · 3FU · KantoSMP · 90gQ Trusted


Publika Servrar


90gQopen · Bonkcaft · Daqtay (stängd) · Parkourservern · Skymine (stängd) · TheDeQ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.