Adamdes tittares stad [inofficiellt namn] (även kallad "Eran Stad" och "Börjar om på 90gQ"-stället) är en stad på 90gQ som grundades den 6 oktober 2020 av Adamde. Staden kommer att fyllas med byggnader designade av Adamdes tittare. Staden är sedan avsnitt 28 huvudfokus för Adamdes serie Börjar om På 90gQ.[1][2]

Historia

TBA

Layout

Stadens plotter

Stadens vägar och plotter planerades ut av Adamde innan staden byggts. Ännu har inga distrikt växt fram.

Byggnader

Källor

  1. Börjar om På 90gQ (28) - Eran Stad (Adamde)
  2. Börjar om På 90gQ (29) - Bättre Video (Adamde)
  3. Börjar om På 90gQ (30) - Eran Första Byggnad (Adamde)
Städer i Närheten
Nirethia · Avalon · Norendor · Nyaste Nya · Aquanero Vodavesi

Adamdes tittares stad · Lovika · Urbefolkningsbyn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.