FANDOM


Anethol2011

I februari 2011 existerade det 5 hus gjort av sten i Anethol. Husen var byggda av Eeken. Dessa hus var bara till för att vara placeholders tills något bättre skulle byggas där.[1]

Dessa husen rivdes i April 2011.[2]

Källor

  1. 90gQ:s Minecraft server 2011-03-13 tillbakablick!
  2. Nirethia transform: Erasing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.