FANDOM


AnetholTowncenter

Bild från kartan. Maj 2017

Anethols Towncenter är en byggnad i Anethol med fyra torn varav ett bär Nirethias stadsmärke på. Byggnaden byggdes någon gång innan April 2011.[1] Tidigare fanns Anethols stadsmärke på ett av tornen istället.[2]

Byggnaden revs i juni/juli 2019 i samband med att Nirethias Katedral byggdes.

Källor

  1. Let's Play Minecraft Online Del 29
  2. 90gQ:s Minecraft server 2011-03-13 tillbakablick - STAMSITE
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.