FANDOM


Anosoftskrapan är en skyskrapa i södra Nirethia som byggdes av TheLindblomer i början av 2020.[1] Den har 8 våningar.

Källor

  1. LP Minecraft på 90gQ #196 - NYA BYGGNADER I NIRETHIA!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.