Alert.png
Källor saknas!
Detta innehåll har bristande källor eller saknar källor helt. Ta inget förgivet i denna artikel då tillförlitliga referenser och källhänvisningar möjligen saknas, eller potentiellt inte stämmet! Lägg gärna till en källa här!

Avalons Företagshus var ett hus i Avalons Shoppingdistrikt där man kunde registrera företag.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.