Avalons rälssystem består av en tunnelbana under Avalon. Tunnlarna är dekorerade med trä och har på vissa ställen fönster upp till ytan. I tunnlarna finns det rödljus av den femte versionen, med inputtekniken med dörrar. Knapparna sitter på väggarna och är färgkodade efter var de går.

Stationerna går upp nära ytan där det finns trappor upp.

RoadPort

Avalons rälssystem har, likt Nirethias, en RoadPort för utlandsvägar. Avalons RoadPort ligger i västra Avalon ovanför ytan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.