90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Avalonvägen är en 23.000 block lång järnvägsförbindelse mellan galaxerna Nirethia och Avalon. Vägen omfattar två spår för höger- och vänstertrafik med två "rödljus-avfarter" längs med vägen. En av dessa är en av 90gQs få bevarade encellskorsningar.

Vägen består och är uppbyggd av två horisontella stenpelare - som sträcker sig över hav och genom berg - med spår. Längst med den tre-block breda vägen är ekplankor strategiskt utplacerade med redstonefacklor med viss kontinuitet för att strömförse de eldrivna spåren.

Vägen övergavs då Nethertransport öppnade och blev det primära transportsättet.

Historia

När Avalon grundades behövdes en väg för att kunna transportera sig till och från den nya galaxen. Lösningen blev Avalonvägen, något som i början var ett hemligt projekt. Förslaget och godkännandet av vägens bebyggelse kom från Anethols Stadshus (den enda församlingen).

I början var bygget långsamt och oorganiserat, den främsta anledningen var strukturen över vem som gjorde vad - det fanns en viss förvirring kring arbetsuppgifterna. Efter att vägen blivit ca 2.000 block lång satte man sig ner och började planera och lägga upp en mer strukturerad arbetsfördelning. Arbetet satte genast fart och effektiviserades så att vägen alltid byggdes framåt; kullersten till vägen fraktades av en person från Kevins hål i Asilon till Nirethia, två personer grillade den i Nirethia till sten som 2-4 personer därefter hämtade och fraktade till två personer som byggde själva vägen, därefter lade en person räls och redstonefacklor längst stenpelarna (vägen).

Platser längs med vägen

Både under och efter bygget av Avalonvägen dök flera städer, platser och andra udda saker upp.

Kedjeberget

Bredvid vägen ligger en bergskedja som blivit avkapad när ny terräng av en annan version av Minecraft genererades.

Det Raka Berget

Bredvid vägen finns ett berg som har blivit avkapat. Detta berget har ovanligt nog inga synliga mineraler, jord eller grus längst sin bergsvägg.

Kaktusstaden

Kaktusstaden är en village som togs över av byggarna och användes som en viloplats. Någon byggde en mur av kaktusar runt staden, därav namnet.

Oändlighetshavet

Ungefär vid mitten av Avalonvägen finns ett 8.000-block långt hav. Byggarna av vägen trodde att de aldrig skulle se land igen.

Det Långa Trädet

I en öken bredvid vägen finns en lång kaktus med ett träd planterat längst upp på det. Ingen vet varför det byggdes.

Rastplatsen

Bredvid vägen på en plats finns en rastplats. Den användes av byggarna för grillning av sten och som en viloplats.

Daniels Gruva

Daniel, en av vägens byggare, grävde ut ett stort hål under marken för att få mer sten att bygga med. Här grillades också stenen till vanlig sten.

Airlanda

Airlanda är en flygande stad som Petsson4444 och LibertyxD med fler byggde i närheten av Avalonvägen. Staden byggdes långt efter att vägen hade slutat byggas.

Nutid

Idag används inte vägen alls. Den användes bara under en kort tid innan Nethertransport började användas. Sedan Avalon blev inaktivt 2016 används inte vägen något. Bara ena spåret av vägen byggdes klart.

Källor

90gQ:s Insida

Advertisement