90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Brevutskickaren[2] är serverns första massutskickare av brev. Maskinen är servers första sorteringskanal som använder "grön el+ 100", vilket betyder att 100% av maskinens hoppers stängs av när de inte används.

Historia

Platsen för serverhallen där brevutskickaren skulle sitta köptes den 18 december 2019 för 40 diamanter. Området är en kub med innerkoordinater: XYZ1= 428, 26, 223 XYZ2= 445, 40, 238.

Brevutskickaren forskades fram på realmen den 3 oktober 2019 och byggdes på servern den 16 december 2019.

Första utskicket med massutskickaren gjordes 18 december från Johnne98 till Dry4Haz.

Källor

  1. Johnne98 (2/8-20)
  2. Johnne98 (1/8-20)
Advertisement