Daqtay var en öppen minecraft-server som ägdes av Norrbrink och SSGwins[1] sponsrade av Fragnet.[2]

Källor

  1. Daqtay börjar dagen med öppen test! (2013-04-19) (90gQ.se)
  2. Public server! (2013-04-07) (90gQ.se)
Servrar
Privata Servrar

90gQ · Farmania · MineUsUp · MTH2 · 3FU · KantoSMP · 90gQ Trusted


Publika Servrar


90gQopen · Bonkcaft · Daqtay (stängd) · Parkourservern · Skymine (stängd) · TheDeQ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.