FANDOM


Dingo Airlines är ett flygplansföretag i ägo av SmokyDingo. STAMSITE äger ett motsvarande företag vid namn Nirethia Mechanics, både dessa har sitt huvudkontor i Nirethia.

Dingo Airlines var mest aktivt under sena 2016 och tidiga 2017, då flygplansindustrin blomstrade. Flygplan blev dock i stort sätt värdelösa efter uppdateringen 1.11.2 kom till Minecraft och introducerade fyverkeridrivna elytror.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.