FANDOM


Experimenthuset, också refererad som experimentsalen, var en byggnad som låg mellan två berg i den västra delen av centrala Nirethia - i mellan Nirethia och vad som sedan blev Anethol. Byggnaden var byggd för att efterlikna ett laboratorium; bestående av två parallella "experimentrum", förankrade till huvudbyggnaden med två korridorer.[1]

Trots att byggnaden kallades för experimenthuset saknade byggnaden ett faktiskt syfte, utöver design hade byggnaden ingen mening.

Efter cirka tre år togs beslutet att riva experimenthuset på grund av att byggnaden saknade syfte och inte längre sågs som något av större vikt. I slutet av 2014 revs byggnaden av Stamsite.[2][3]

Källor

  1. Let's Play Minecraft Online Del 18
  2. LP Minecraft på 90gQ Del 64, 11:40
  3. Nirethia Transform: Removing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.