90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Flygmaskiner är ett transportmedel som uppfanns av Stamsite[1] i ett försök att expandera och möjliggöra reser till mer avlägsna platser och städer utan att behöva lämna/hoppa av sin vagn. De flesta flygmaskinerna är baserade på SethBlings motor för att ta sig framåt. Flygmaskinens grund består alltid av en uppsättning kolvar, rödstensblock och slimeblock.

Källor

  1. Redstone #11 - Flygmaskin som kan åka två håll! (Stamsite)
Advertisement