FANDOM


Flygmaskiner är ett transportmedel som uppfanns av Stamsite[1] i ett försök att expandera och möjliggöra reser till mer avlägsna platser och städer utan att behöva lämna/hoppa av sin vagn. De flesta flygmaskinerna är baserade på SethBlings motor för att ta sig framåt. Flygmaskinens grund består alltid av en uppsättning kolvar, rödstensblock och slimeblock.

Källor

  1. Stamsite uppfann maskinen i sin helhet men han uppfann inte motorn som maskinen använder!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.