FANDOM


90gQ galaxer

Enkel bild som visar fyra utav 90gQs galaxer.

En galax[1] är en större stad som flera spelare gemensamt har byggt upp och som ofta har en hållfast infrastruktur. Ordet galax refererar till en stad som har flera (ofta mindre) närliggande städer runt sig, och fungerar som ett centrum för dessa städer - en galax är inte en huvudstad.

Det finns inga exakta krav för att en stad ska få bli kallad för en galax, dock finns det några likheter mellan de städer som blivit kallade för galaxer. Den största likheten är att alla städer har vart mittpunkten för många spelare när staden var som mest aktiv.

Städer som klassas som galaxer

Faktan

  • Först tänkte alla sig att Nirethia var hela 90gQ:s mittpunkt med mindre städer omkring sig. Efter grundandet av Avalon ansågs Avalon som en ny mittpunkt.
  • För att slippa förvirringen med vilken av Nirethia eller Avalon skulle räknas som bli kallad huvudstad kallade Stamsite båda två städerna för två olika galaxer.
  • Den tredje galaxen, Norrendor grundades av Stamsite efter att Avalon dött ut och Nirethia endast var till för eliten och nya spelare på servern behövde ett ställe att börja bygga på.
  • Den fjärde galaxen, Nyaste Nya är den första galaxen som inte grundats eller planlagts av någon admin på servern. Det blev resultatet av att Figgehn och några fler spelare bestämde sig för att gå ihop och spela tillsammans.
  • Om ordet existerade på tiden då Asilon grundades skulle den staden kanske räknats som galax då staden passar in på många kriterier. Men Asilons guldperiod varade långt innan ordet hade fått sin mening, och är i dagens standard alldeles för nära Nirethia för att någonsin klassas som galax.
  • En annan stad som också är mittpunkten för andra städer är Davids borg Minethol som har städerna Krithol och Cyrin bundna till sig. Minethol räknas dock uppenbarligen inte som en galax då staden aldrig vart mittpunkt för någon annan spelare än David själv.

Källor

  1. LP Minecraft på 90gQ #85 - Toffes sjuka förråd!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.