90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Denna artikel detaljerar ett standardiserat sätt som namn (personnamn och spelarnamn) ska användas och skrivas. Personnamn är det som spelaren ifråga heter i verkligheten. Spelarnamn är det som minecraft-profilen som spelaren använder heter.

Spelarprofilen

Spelarprofiler är artiklar som handlar om en specifik spelare, t.ex Stamsite eller Eeken.

Titelnamn

Spelarnamnet som används i titeln på spelarprofilen ska väljas enligt dessa kriterier. 

 • Om spelaren är aktiv på serven används det nuvarande spelarnamnet som titel för artikeln.
 • Om spelarnamnet bytts och spelaren fortfarande är aktiv på servern eller bytt spelarnamn under tiden som spelaren var aktiv på servern så används det nya spelarnamnet som titel på artikeln.
 • Om spelarnamnet bytts efter att en spelare slutat vara aktiv på servern ska det spelarnamnet som spelaren var känd för under tiden den spelade på servern användas som titel på artikeln.

Introduktion

Introduktionen är det som står först i en artikel. Det börjar alltid med ett namn. Vilket och vilka namn som står där och i vilken ordning ska skrivas efter dessa kriterier.

 • Om spelaren aldrig bytt spelarnamn ska det skrivas först och personnamn efter. Se exempel "a".
 • Om spelaren bytt spelarnamn efter att den slutat vara aktiv på servern ska det spelarnamnet som används i artikeltiteln skrivas först, efter det skrivs det nuvarande spelarnamnet inom paranteser. Se exempel "b".
 • Om spelaren bytt spelarnamn medan den var aktiv på servern eller bytt spelarnamn och kommit tillbaka till servern ska spelarnamnet som används nu skrivas förs. Efter det skrivs det tidigare spelaranamnet inom paranteser. Se exempel "c".
 • Om spelaren har vart känd under ett annat alias genom en annan källa så ska spelarnamnet skrivas först och det andra relevanta namnet skrivas efter ett "även känd som". Se exemepel "d".
 • Om spelaren har bytt personnamn ska endast det nya personamnet (och inte det tidigare) skrivas om inte spelaren uttryckligen säger något annorlunda till adminstrationen på wikin.
 • Om spelaren bytt spelarnamn flera gånger så ska endast det eller de spelarnamnen som är relevanta användas.
Exempel "a" Steve001 eller John Doe är...
Exempel "b" Steve001 (nu Steve002) eller John Doe är...
Exempel "c" Steve002 (tidigare Steve001) eller John Doe är...
Exempel "d" Steve001, även känd som MinecraftBoi eller John Doe är...

Infoboxen

Infoboxen är rutan med information i listform som sitter till höger i spelarartikeln.

 • Det nuvarande spelarnamnet ska användas och ska länka till NameMC.
 • Det nuvarande personamnet ska användas.

Tredjepersonspronomen

Tredjepersonspronomen refererar till en person utan att använda namnet, det är ord som han, hon och hen. Om personer som bytt pronomen ska pronomen användas enligt dessa kriterier.

 • Om personen bytt pronomen medan spelaren var aktiv på servern ska det nya pronomet användas på alla artiklar, även på artiklar som refererar till händelser som utspelade sig innan bytet av pronomet.
 • Om personen bytt pronomen efter spelaren slutat vara aktiv på servern ska pronomen undvikas att skrivas för att istället använda spelarnamnet. Detta är för att undvika förvirring hos läsaren och för att skydda integriteten hos en spelare som genomgått eller genomgår könskorrigering. I spelarprofilen ska det nuvarande pronomet användas.

Namn i andra artiklar

I vanliga artiklar ska spelarnamn användas, aldrig personnamn om det inte är relevant. Har spelaren i fråga bytt spelarnamn ska namnet som användes vid tillfället som händelsen beskrivs i artikeln användas. Första gången spelarnamnet skrivs under en rubrik ska det länka till spelarprofilen. Följande gånger kan ett förkortat tilltalsnamn baserat på spelarnamnet användas, tillexempel tas siffror på slutet av namnet bort.

Advertisement