FANDOM


Kärnkraftverket är en utmärkande byggnad i sydvästra Nirethia. Trots sitt namn är kärnkraftverket en återvinningscentral som hanterar en stor del av Nirethias avfall och spill, samt överblivna material som donerats in från spelarna. Kärnkraftverket är en statlig byggnad som ägs av Nirethia Mechanics, samt Nirethias Kommun.

Kärnkraftverket har en brevlåda som är kopplad till Nirethias Postsystem.

Historia

Idén om Kärnkraftverket kom som ett svar för den bristande kapaciteten den dåvarande återvinningscentralen hade. Istället för att uppgradera Återvinningscentralen valde man att inleda ett oerhört ambitiöst projekt som omfattade flera delmoment, varav den största milstenen var själva forskningen.

Allting genomgick en total förändring; mest märkbart var sorteringssystemet, som nu hanterade sorteringen hel-automatiskt, kan kategorisera entiteter och skapa kanaler utan manuell input.

Den 20:e Januari, 2019 invigs Kärnkraftverket och sätts officiellt i fullt bruk.[1]

På senare tid har många av Stamsites online avsnitt börjat i kärnkraftverket.

Sortering

Sorteringssystemet i kärnkraftverket består av tre enheter: stora sorteringslagret, lilla sorteringslagret och ostackade sorteringslagret (även kallat överskottslagret).

Källor

TBA

  1. LP Minecraft på 90gQ #120 - Kärnkraftverkets invigning!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.