FANDOM


Kartläggarna AB är ett företag startat i februari 2020 av Stamsite, Adamde, Johnne98 och Dry4Haz. Företaget bygger och säljer kartor på beställning. Kartläggarnas kontor finns bredvid Katedralen i Anethol, Nirethia.[1]

Källor

  1. LP Minecraft på 90gQ #198 - KARTLÄGGARNA AB! (Stamsite)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.