Napoleonstationen är en historisk station i stadsdelen Anethol i Nirethia. Stationen är den enda stationen (bortsett från Expresstationen) i Anethol. Den är en del av linjen som går mellan Centrum och Goronstationen. Stationen är en av de äldsta stationen som finns kvar, och en av de få som fortfarande använder glas.[1]

Historia

Det är okänt när stationen byggdes. När spårvagnar först introducerades i Nirethia var idén att vagnarna skulle åka runt staden hela tiden så att man när som helst kunde hoppa på eller av en vagn. Men då hela Nirethia inte var uppladdat stannade vagnarna vid Napoleonstationen och bildade ett ca. 50 vagnar långt tåg. Då det vid denna tid inte gick att ta bort vagnar förutom med TNT kunde inget göras. En vecka senare kom en uppdatering som löste buggen med vagnarna, och de togs bort och lades i en kista i Stamsites Workshop.[2][3]

Källor

  1. Nirethia på 90gQ (värld)
  2. Nirethias historia (Stamsite)
  3. Let's play Minecraft online del 300 (Stamsite)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.