90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Detta är en rewritekopia. Nirethia-artikeln finns här.

Vad som behövs göras:

 • Historia-delen borde skrivas om och gå igenom stadens historia, istället för att skriva om skyltar (T.ex. Jacob bränner upp sitt hus). Bra källa till den första historien är Let's play Minecraft på svenska Bonus, som är föregångaren till onlineavsnitten.
 • Spårvagnstiden är enbart fokuserad på just det och inget mer. Det som finns där hör hemma bättre på Nirethias Railroadsystem. En kort sammanfattning av det borde finnas här, inte hela historien om rödljus.
 • Källor till allt saknas också just nu, måste fixas.
 • Inget om modern historia finns antecknat, alltså tiden efter att staden blev aktiv igen 2016.

Den första delen av Marcus blir Kung igen är ett bra exempel på hur sidan borde vara skriven. Hjälp gärna till att skriva om sidan. På rewritekopian behöver du inte göra klart allt, utan kan lämna delar ofärdiga som andra användare kan göra klart.

Nirethia är den första staden som byggdes på 90gQ, och som än idag är hjärtat av 90gQ. Nirethia fick sitt namn bara en vecka efter staden grundades och har en lång historia som den första galaxen på 90gQ och hör till ett arv på servern idag.

Idag ligger 90gQ:s spawnpoint vid Nirethias Towncenter i Nirethias centrum. Nirethia är för tillfället den mest aktiva staden på servern, där de flesta aktiva spelarna bor.

Några av de kända byggnaderna som kan återfinnas i Nirethia är Targenia Market, Nirethia Mechanics och Marcus Workshop, samt det karaktäristiska Towncentret i Nirethia.

Historia

Nirethia har en lång historia som 90gQ:s första stad, och en som ständigt är i förändring. Allt efter som har staden expanderat och utvecklats till den mest avancerade staden på servern.

Tidig Historia

Nirethia så som det såg ut Mars 2011

Staden grundades den 23:e oktober 2010 av Marcus, Andreas, David och Jacob. De första byggnaderna som byggdes var Jakobs första hus, Stamsites workplace och Fallskjerms Gruva. David började även bygga sitt ikoniska slott på vattnet.

I början av servern (då de började släppa in andra spelare) var Nirethia en stad för admins och spelare de litade på helt - alla andra fick inte bygga eller vara i staden utan tillstånd eller särskilda skäll - detta går att se då den tidiga historien i Nirethia skrevs huvudsakligen om två personer (Jacob och Marcus).

Den tidiga historien har inga exakta datum att tillhandahålla, istället delas denna tid in i epoker som namngetts efter vem som vid tiden var kung på servern. Detta finns ner dokumenterat på de legendariska skyltarna i Nirethias Towncenter.

Okänd/Ingen Kung

Den tidigaste ner dokumenterade händelsen i Nirethia är Jacob som ska testat att spränga ett hål någonstans i staden, vart denna sprängning ägt rum finns det inget som talar om.

 • Jacob testar att spränga ett hål i staden.

Den andra ner dokumenterade händelsen i Nirethia är Jacob (återigen) som kraschar hela 90gQ servern med, vad som beskrivs som, olagliga spårvagnar. Anledningen till att servern kraschade av spårvagnarna är okänt - en möjlighet är att vagnarna sprängdes bort i stor mängd, en annan möjlighet är att serverdatorn (i garderoben) inte klarade av fysiken för ett stort antal vagnar i rullning; men inga bevis eller förenliga begrepp finns för att styrka dessa antaganden annat än teorier.

 • Jacob kraschar hela servern med olagliga spårvagnar.

Den tredje ner dokumenterade händelsen i Nirethia är ännu en sprängning - Marcus, David och Andreas ska ha sprängt ett hål i Jacobs hus. Anledningen till att de sprängde ett hål i Jacobs hus är okänt - en teori är att det mer var ett skämt och inget ont eller destruktivt, dock kan inget tas för givet då faktiska bevis och styrkande underlag saknas.

 • Marcus, David och Andreas spränger ett hål i Jacobs hus.

Fjärde dokumentation i Nirethia är Jacob som tillsammans med Marcus bränner ner Andreas shop. Denna händelse har många teorier om vad som står för motiv; ett "mot"-skämt från Jacob som svar till sprängningen i sitt hus, en hämnd mot Andreas för sitt deltagande i tillslaget mot hanns hus - men på grund av händelsens ålder är det omöjligt att avgöra vilket motivet var som låg till grunden för händelsen. (Det behöver inte nödvändigtvis vara några av de nämnda möjligheterna!)

 • Jacob och Marcus bränner ner Andreas shop.

Jacob är Kung

 • Jacob bränner ner sitt hus.
 • Jacob spränger bort en ö.
 • Marcus spränger världens hål i en ö.
 • Jacob bränner ner hela staden (oklart om det är överdrift eller om han faktist gjorde det).

Marcus är Kung

 • Servern uppdateras.
 • David bränner ner Andreas utpost.
 • Andreas spränger hål i staden.

David är Kung

 • Nirethias Emblem skapas av diamant och guld. Det är placerat i centrum, bredvid Nirethias Towncenter.
 • David expanderar sitt slott över havet.

Spårvagnstiden

Julia är Drottning

När Nirethia blev en så stor stad att det tog för lång tid att ta sig från den ena till den andra sidan av staden blev behovet och efterfrågan om att ta sig fram snabbare stort, detta gav upphov till ett nytt transportmedel: spårvagnar.

I Stamsites 'Historien om Nirethia'-video[2] framförs de första tankarna om det nya transportsystemet som skulle lösa problemet med de långa avstånden.

"Vi ville skapa idén om att spårvagnarna kunde åka av sig själva hela tiden på spåret så att det bara var att hoppa in i en vagn."

Men vid tiden när spårvagnarna för först gången introducerades i spelet var denna idé omöjlig att genomföra då booster rails inte existerade vid tiden. Detta innebar att det enda sättet att komma framåt med en vagn (utan att använda g-kraft) var genom att använda koldrivan vagnar som puttade en framåt - vilket inte fungerade att använda under längre tid.

I ett test satte de cirka 30 vagnar i rullning genom järnvägsbanorna i Nirethia. Efter en stund inträffade en katastrofartad kollision vid Napoleonstationen; alla vagnarna hade fastnat i en klunga. På denna tiden kunde inte vagnarna slås bort på något sätt utan att spränga dem med TNT. En vecka efter kollisionen kom en uppdatering som möjliggjorde borttagandet av vagnarna och rädda allt boskap som fastat mellan dem.

"Spårvagnarna kollapsar och boskap dör mellan vagnarna" - Historieskyltarna i Nirethias Towncenter.

Det var runt denna era som The Great Wall of Nirethia började byggas och som blev Nirethias första mur när den stod klar.

NirethiaMur1.jpg

I Nirethias Towncenter beskrivs detta om denna tid/epok:

Marcus blir Kung igen

När Marcus blir kung igen fortsätter utbyggandet av spårvagnarna med buggade boostrar. En vägg byggs till andra sidan av centrum där folk direkt började bygga. Detta stället blev mer som ett naturställe där det var ett mindre antal hus och mer vatten. Kung Marcus lät också öppna Nirethias Köpcentrum där en osluttaglig fuskbutik fanns vart man fick fuska fram material för ett dyrare pris än vanligt (ofta de dubbla priset). Järnvägen byggs även senare åt andra hållet där flera mindre byar grundades längs vägen.

I Nirethias Towncenter beskrivs detta om denna tid/epok:

 • En osluttaglig affär öppnas.
 • Ett pristempel har byggts.
 • Spårvagnarna har blivit funktionella med boosters.

Efter detta slutade dessa händelser att dokumenteras och skulle inte komma att dokumenteras på samma sätt på ett bra tag. Anledningen var att staden hade blivit för stor och det blev för svårt att hålla koll på alla händelserna.

Okänd Kung / Kanske fortfarande Marcus

Efter mycket slit så var The Great Wall of Nirethia äntligen färdig, vid tiden tyckte spelarna på servern att muren var oändligt stor och gick över platser de aldrig trodde att de skulle använda (nutidens Anethol, Roadport, Hyper Express m.m)

Rödljusen

Nu kom det största problemet i historien av 90gQ som skulle förändra servern för evigt. Vad gör man när två spårvagnsvägar korsar varandra? Under en ganska lång tid användes sättet att man fick hoppa av vid korsningar och byta spår men detta blev väldigt tröttsamt i längden och systemet var tvunget att bytas ut.

Detta ledde till att det allra första Rödljuset skapades på servern. Det var ett rödljus som fungerade med en spak som hängde över spåret och som styrde dej åt det hållet du ville åka, men eftersom man var tvungen att dra i spaken i farten så fungerade detta inte alls när man inte spelade lokalt och servern laggade. Det ledde till att Rödljus som man stannade vid och valde väg med knapp skapades, ganska det som finns idag.

Transportvägar och vägar utomlands till andra städer började byggas. På denna tid var detta vägar utan boosters eftersom att man tyckte att koltåg var mer effektivare till långa transporter. Idag är ingen utav de ursprungliga transportvägarna aktiva.

Kort därefter fick också Rödljus ännu en uppdatering med dörrar där vagnen föll ner i marken. Denna teknik sades vara 85% säker att inte misslyckas och var så accepterad att alla Nirethias rödljus byttes ut mot den här designen.

Understone blev under denna tid en stor resurskälla där sten ifrån Asilon byttes mot trä. Transportvägen till Understone var under denna tiden den mest aktiva transportvägen.

"RoadPort lanserades som en flygplats fast på land därav namnet Roadport istället för AirPort" - Marcus i videon Nirethias historia 2011. RoadPort är än idag en tågstation där alla kortare utlandsresor sker och under den tiden säger Marcus att den till och med användes en gång om dagen av vissa spelare, även spelare utanför Nirethia. Nuförtiden används mest Nether eller Elytra till längre utlandsresor.

Kort tid efter att RoadPort lanseras, lanserades även Rödljus med memory cells som automatiskt kommer ihåg och håller kvar vägen som spelaren valt. Modellen kallades för Flip-Floppy rödljus eftersom att två trapdoors öppnades och stängdes varje gång man tryckte på en knapp. Denna modell sägs vara 100% säker.

Nirethias Historia efter den 25:e juni, 2011 har ej antecknats här än.

Layout

Karta över Nirethias järnvägssystem

Se: Byggnader i Nirethia

Byggnader

Nirethias Centrum (2017)

Centrum / Bryn

Anethol / Västra Nirethia

Andra sidan havet / Södra Nirethia

Svärd i Norra Nirethia

Norra Nirethia

Rivna Byggnader

Galeri

Källor

 1. Nirethia på 90gQ (värld)
 2. Nirethias Historia (5000 special)

TBA


Städer i Närheten
Nirethia · Avalon · Norendor · Nyaste Nya · Aquaneró Vodavesi

Alex Stad · Androft · Aroxia · Asilon (Delvon · Undercity) · Bitcountry · Cyrin · Erathon · Fell'Rith · Kembridge · Kitsuki · Krithol · Lakeside · Leginel · Maxboxx stad · Minethol · Nirethias Walled City · Norlanc · Rithill · Rocklance · Pelegir · Snowland · Spökstaden · Tesora · Understone

Advertisement