FANDOM


Nirethia Events är ett företag i Nirethia som ägs av Stamsite. Företaget jobbar med att arrangera events på 90gQ. Nirethia Events har arrangerat events åt TheLindblomers Monopol och Ackalis lägenheter.[1]

Nirethia Events äger också det tidigare lotteriområdet i Nirethia, där en eventsal håller på att byggas.[2]Källor

  1. Minecraft på 90gQ #144 - LÄGENHETS-EVENT!
  2. Minecraft på 90gQ #141 - KÖPER SCENEN!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.