FANDOM


Nirethias emblem är ett välkänt och karaktäristiskt minnesmärke i Nirethias centrum. Minnesmärket är en symbol för staden från den tid då alla stadens invånare hjälptes åt för att tillsammans konstruera och uppföra en av de största bedrifterna på 90gQ; Avalonvägen.

Emblemet består av guld- och diamantblock i ett ying och yang-format mönster med obsidian inramat och draget tvärsöver. Emblemet vilar på en kort stenpiedestal.

På emblemets stenpiedestal finns två upphängda skyltar med olika innehåll; på den främre skylten (ifrån havet) står det "2014-03-02. (")Vi behöver räls(") - Marcus", och på den bakre (mot havet) står det "Nirethia. Natioonal Emblem (The Shield)".

Delar av guldet i emblemet togs bort av Marcus och David när transportvägen från Kevins hål till Minethol skulle byggas i mars 2014. Det lagades sedan vid ett okänt tillfälle.[2]

Galleri

Källor

  1. https://www.youtube.com/watch?v=AJZ1Ehqkt4g
  2. LP Minecraft online 304
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.