FANDOM


Nirethias Företagshus är en byggnad i södra Nirethia där man kan skapa egna företag. Huset byggdes i januari 2017 av Nirethias Kommun (Stamsite) för att få ordning på företagen och för att återge en mer verklig känsla.

Byggnaden är placerad mellan Targenia Market och lägenhetshusen. Byggnaden har en modern stil med många drag som påminner om lägenhetshusens utformning.

Historia

Det enda företagshuset på servern låg tidigare i Avalons Shoppingdistrikt.[1] Då man behövde åka hela vägen dit för att skapa ett företag behövde Nirethia ett eget företagshus. I januari 2017 byggdes det nuvarande huset upp i Nirethia för att ordna upp det hela då Avalon inte längre var aktivt.

Funktion

Byggnaden har som funktion att registrera, ordna och ta bort företag. I huvudsak finns det tre mål byggnaden har:

Registrera

För att starta och registrera ett företag (i Nirethia) ska dokumentation om företagsnamn, användningsområde (typ), startdatum/grundades och startomsättning dokumenteras ner i böcker med en stämpel för kommun och en stämpel för godkännande person.

Ordna

I byggnaden förvaras all dokumentation med registreringsbeviset och en "pant"; en form av accis (pålagd avgift), i kistor.

Ta bort

För att ta bort ett företag får ägaren ta "panten" på 10 diamanter och bränna boken.[2]

Företag

Här finns några av företagen som är registrerade i företagshuset med ägare.[3][4][5][6]

Företag Ägare
Godisfabriken MB Emme20
Targenia Corporation Smurre
Dingo Airlines SmokyDingo
Kanibalisten jhafdell
Fackföreningen PadsCraft
Mormors Ull Stamsite
MGG Petsson4444
Nirethia Transport Stamsite
Nirethia Mechanics Stamsite
Nirethia Events Stamsite
Adamde Mining AB Adamde
Nikita Corp Nickeloppan
Skrapan AB jhafdell
Panda Design Ackali

Källor

  1. LP Minecraft på 90gQ #2 - Nirethia Mechanics är kriminellt!
  2. LP Minecraft på 90gQ #76 - Blomstrande företag!
  3. LP Minecraft på 90gQ #140 - FACKET!
  4. STAMSITEs stream, 17 juli 2019
  5. Nirethia på 90gQ (värld)
  6. LP Minecraft på 90gQ #162 - OLAGLIG VERKSAMHET!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.