FANDOM


Nirethias Kommun är det beslutande organet i Nirethia. Kommunen äger all mark innanför Nirethias murar och kan tvinga på regler och lagar hos de som äger mark i staden. Exempel på lagar är hur kistor måste bytas ut mot tunnor och hur alla företag måste registrera sig innan de kan verka i staden. Nirethias kommun styrs av Stamsite, en av de fyra grundarna av staden.

Ansvarsområden

Försäljning av mark

Nirethias kommun är ansvarig för att sälja mark till intresserade personer. Om flera personer är intresserade av samma plats hålls en budgivning. Mark i Nirethia säljs ofta väldigt dyrt. För att få bygglov måste även den tänkta byggnaden passa in i omgivningen.

Underhållning av postsystem

Nirethias kommun är tillsammans med PostNorr delägare i Postsystemet.

Lagstiftning

Nirethias kommun är ansvarig för att stifta lagar som måste följas inom staden. En lag säger att företag som verkar inom staden måste registreras i Nirethias Företagshus. En annan säger att alla kistor måste bytas ut mot tunnor för att minska lagg. Fler laggreducerande lagar har även blivit stiftade av Nirethias Lagginspektion.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.