90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Nirethias Lagginspektion är en statlig enhet som kontrollera och säkerställer att alla maskiner inom Nirethia följer förordningarna om Grön El (inklusive Grön El+).

Historia

90gQ har många gånger under sin tid haft problem med lagg - ofta i relation med serverns omfattning - vilket har resulterat i ett intresse att skapa effektiva konstruktioner som minskar lagget med olika metoder.

För att försöka fixa problemet med lagg, som redan 2019 hade eskalerat så pass att de övervägde att använda ett plugin för serven, tog de och utvecklade idén om Grön El; resultatet blev Grön El+.

Den 5 januari 2020 infördes Nirethias Lagginspektion för att sätta Grön El som en standard i staden.

Verkställande arbete

Lagar

Alla lagar här avser en direkt mening (den citerade texten) och en indirekt mening (texten under den citerade texten). Notera att lagar kan ändras.

Lag 1: Hopperlagen

"En redstone-maskin måste stänga av en viss mängd hoppers beroende på totala antalet hoppers i maskinen."

 • All form av redstone-maskiner skall ha ett minimum frånslagna hoppers enligt bifogat dokument i Hopperlagen.

Antalet hoppers kan du se här.[Noteringar 1]

Lag 2: Hopperspamlagen

"Man får inte medvetet lägga ut onödiga hoppers för att influera Hopperlagens siffror om antalet avstängda hoppers."

 • Avsiktlig utplacering av onödiga/omotiverade hoppers i syfte att influera Hopperlagens angivna värden, enligt bifogat dokument, är olagligt.

Lag 3: Toalagen

"Används hoppers till dekorativa syften så måste dem vara avstängda."

 • Alla Hoppers i/för dekorativa syften skall kontinuerligt vara inaktiva. Detta inskränker Hopperlagen för tillhörande (dekorativa) hoppers i en redstone-maskin.

Lag 4: Registreringslagen

"Alla redstone-maskiner som byggs i Nirethia och använder hoppers måste registreras till Nirethias Lagginspektion."

 • All form av redstone-maskiner inom staden Nirethia som använder eller nyttjar hoppers skall registreras till Nirethias Lagginspektion.
 • Verkställandet sker/genomförs av John eller Marcus.

Lag 5: Obrorlagen

"Försöker man tänja på lagar eller gränder så kan man få böter genom Obrorlagen."

 • Antas man för försök till kringgå eller mackla med lagar samt gränser kan detta ge böter enligt bifogat dokument.
 • Bötessumman för brott mot Obrorlagen är subjektiv.

Lag 6: Klocklagen

"Inte tillåtet att ha redstoneklockor aktiva i längre än 10 minuter per 2 timmar. Man får ha igång den oftare än 2 timmar ifall det är en manuell aktivering men inte medvetet skapa lagg."

 • All användning och/eller nyttjande av redstoneklockor får på längden av 2 timmar ej överstiga 10 minuter.
 • Redstoneklockor med manuell idrifttagning får överstiga tiden 10 minuter aktiva/verksamma. Det är dock olagligt i syfte att skapa lagg; brott mot Obrorlagen.
   

Lag 7: Ändringslagen

"Ifall du bryter mot någon av de lagar i denna bok kan en lagginspektör beordra dig att ändra eller ta bort din redstone-maskin. Ifall du inte verkställer detta inom en vecka kan du fällas för Obororlagen."

 • I händelse av lagöverträdelse, enligt Laggispektionens Lagbok, kan en lagginspektör inventera gällande maskin(er) och ålägga nödvändiga åtgärder samt beordra avveckling av redstone-maskinen. Verkställandet skall senast sket en vecka efter beslutet fattats - om inte fälls den åtalade för Obrorlagen.

Definitioner

För att hålla uttryck och begrepp liktydiga för alla återfinns definitioner i lagboken. Dessa definitioner är inga regler i sig men utgör begrepp (som kan vara en regel) i lagtexten.

Redstonemaskin

En samling redstonekomponenter som har ett syfte som ska åstadkomma någonting. Redstonekomponenter som binds samman med rails räknas som en enda maskin ifall dem inte är längre än 50 meter ifrån varandra. Andra sammankopplingar räknas alltid som en enda maskin.

Detta innebär att all typ av konstruktion med rödsten som har ett syfte - inklusive rails som förankrar maskinen upp till 50 meter - anses vara en maskin i textens mening.Grön El

Att man försöker undvika vanliga laggproblem i sina maskiner.

För Grön El har man tagit lagget i åtanke och försökt reducera lagg skapandet.Grön El+

Betyder allt som Grön El betyder men lägger också till att man måste stänga av hoppers när dem inte används, en siffra efteråt kan läggas till för att skriva ut antalet procent hoppers i maskinen som är avstängda.

Grön El+ innefattar alla begrepp som framförs om Grön El, dessutom märks Grön El+ med en siffra för att beteckna antalet hoppers i maskinen som är frånslagna.Noteringar

 1. Lista över antal avstängda hoppers enligt bifogat dokument.
  Hoppers Avstängda
  1 0
  2 0
  3 1
  4 1
  5 2
  6 2
  7 3
  8 4
  9 5
  10 6
  11 7
  12 8
  13 9

Källor

TBA

Företag på 90gQ
Nirethias Företagshus · Avalons Företagsbyrå

90gQ Wiki AB · 90Nyheter · Adamde Mining AB · Anethol Studios · Anosoft Corp · Bokmal AB · Busbrev AB · Byggtoppen AB · Concrete & C:o · Coop Butiker & Stormarknader AB · Dingo Airlines · Dingo Industries · Fackföreningen · Flaggeriet AB · Godisfabriken MB · Haxhiu AB · Kanibalisten · Kanto AB · Kartläggarna AB · KartSmart AB · LoreLoot · Lysande Kablar AB · Marcus Mining Company · MGG · Mormors Ull · Mässervice gQ · Nikita Corporation · Nirethia Events · Nirethia Mechanics · Nirethia Transport · Nirethias Lagginspektion · Norrbygg AB · Panda Design · Pellevent PB · PostNorr · Qurumaa Industriområde · Skrapan AB · Sponsrad AB · Targenia Corporation · Toffes Klubbar · Utskickare AB · ViGörFanAllt AB

Advertisement