FANDOM


Nirethias Skola är en byggnad i Anethol designad för att se ut som en skola. Den byggdes någon gång innan April 2011 av Marcus[1]. Byggnaden revs i juni/juli 2019 i samband med att Nirethias Katedral byggdes.

Källor

  1. Let's Play Minecraft Online Del 29
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.