FANDOM


Nirethias Skola är en byggnad i Anethol designad för att se ut som en skola. Den byggdes någon gång innan den 15 december 2010 av Stamsite.[1] Byggnaden revs i juni/juli 2019 i samband med att Nirethias Katedral byggdes.[2]

Källor

  1. Let's play Minecraft på svenska bonus 5 (Stamsite)
  2. LP Minecraft på 90gQ #148 - RIVER DANNES FÖRSTA HUS! (Stamsite)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.