90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Nirethias galax är den mittersta, största och äldsta galaxen90gQ's Minecraft Server. Galaxens huvudstad Nirethia grundades den 19 oktober 2010 och var den första staden som byggdes på servern. Galaxen är hem till både kollaborativa städer som Nirethia, Erathon och Asilon, samt enmansprojekt som Rithill, Minethol och Kembridge.

Idag är galaxen en av få som fortfarande har flera aktiva städer. Nirethia ses som hela serverns huvudstad och är mittpunkten för allt som sker. Även Erathon och Snowland är aktiva städer i galaxen.

Historia

Tidiga Nirethiagalaxen

Nirethias grundande

Tidiga Nirethia

Nirethia grundades den 19 oktober 2010 av Stamsite, PhantomHeaven, Eeken och Fallskjerm. De första byggnaderna som byggdes var PhantomHeavens första hus, Stamsites workplace och Fallskjerms Gruva. Efter två veckor döptes staden till Nirethia. Eekens borg, Bryn Fortress, började också byggas vid samma tid.

Den 10 november 2010 laddade Stamsite upp den första videon inspelad på servern. Vid det laget hade han gjort 34 avsnitt av sin första single-player let's play och hade runt 50 prenumeranter. Servern hade vid denna tid sju spelare, Stamsite, Eeken, PhantomHeaven, Fallskjerm, Ayenia, Havsangel och Nosk. Ett towncenter, ett konferenshus och en experimentsal hade byggts, samt många mindre hus som Stamsites workshop, Fallskjerms Affär, PhantomHeavens andra hus, Nosks hotell, Ayenias hus och Julcus-byn.

Asilons grundande

Asilons towncenter

Efter cirka sex veckor ville de ha in fler spelare på servern och bestämde sig för att ta in personer via ansökningar. Stamsite och Eeken begav sig långt ifrån huvudstaden och grundade staden Asilon för att sätta upp en ny spawn-point där. Detta för att inte de nya spelarna skulle kunna komma till Nirethia och förstöra. Ungefär den 7 december publicerade de ett inlägg på 90gQ.se om att man kan ansöka till servern. Stamsite hade fortfarande under 100 prenumeranter vid den tiden. På åtta dagar hade 16 personer blivit accepterade. Den första personen som sökte och kom in var Viktor22.

Då många spelare kommit och gått i Asilon har plats varit ett problem och Asilons centrum har ändrat utseende många gånger under serverns historia. Den enda spelaren som kom in via ansökning och som blev både admin och delägare var Kevv_n som länge var Asilons sista invånare innan även han blev inaktiv på servern.

Grunadnde av fler städer

Rithill

Allt eftersom lämnade spelare Nirethia och Asilon och började, ensamma och i grupp grunda fler städer runtom i galaxen. Eeken grundade Minethol i december 2010, och PhantomHeaven grundade Understone runt samma tid.

Under 2011 grundads Snowland av Jonassvensson4, Rocklance av Roxaz och TuPpKaM, Lakeside av Sandrend. Norlanc av KNelli, Aroxia av Aroxz. Rithill grundades den 19 juni 2011 av Petsson4444. Han byggde nästan alla hus i staden själv. I oktober grundade Snoddaz sin stad. Många av dessa städer var aktiva bara ett tag innan de lämnades av sina skapare.

Rithill är en av de städerna som utvecklades mest. Rocklance, Lakeside, Norlanc och Aroxia har antagligen inte byggts på alls sedan 2011.

Språvagnar

Roadport - Tågstationen som kopplade ihop Nirethias galax

När Nirethia blev för stort för att man på kort tid skulle kunna gå till alla delar av staden började spelarna experimentera med spårvagnar. Språvagnsbanorna byggdes i en båge från centrum, västerut och sen mot norr, för att täcka så stor del av staden. Alla vägar hade två spår för att inte resenärer skulle krocka när de åker åt motsatta håll. Vanliga vägar var inget problem men när flera vägar började korsas blev det krångligt. Till en början fick de slå sönder vagnarna och byta spår manuellt, men de tröttnade snabbt på det. Det ledde till skapelsen av det första rödljuset.

Efter ett tag skapades utlandsvägar till andra städer i galaxen för att transportera varor. Till en början använde inte de eldriven räls eftersom att det var dyrt att tillverka för så långa sträckor och för att de på den tiden ansåg att koldrivna vagnar var mer effektiva när det kom till långa transport-tåg. De första transportvägarna byggdes till Understone och Minethol. Snart efter att rödljusen uppdaterats till att bli mer säkra intoducerades Roadport som en tågstation som har hand om alla vägar till andra städer. I juni 2011 kunde man från RoadPort åka till Rithill, Snowland, Rocklance, Asilon, Aroxia och Squaretophia. Kort därefter byggdes de första rödljusen med memory-cells.

Avalon- och Norrendorgalaxerna

Avalons grundande

Anethols stadshus - där beslutet om Avalon togs

I slutet av 2011 var staden Nirethia ganska inaktivt. De flesta spelare byggde ensamma i städer runt omkring galaxen och många spelare från serverns tidiga år var inaktiva. Serverns admins började då diskutera att skapa en ny gemensam stad långt bort från det som redan var bebyggt. En dag kallade Eeken till möte i Anethols Stadshus där han bad alla som var närvarande att inte spela in. Han berättade att de skulle påbörja ett hemligt projekt där de i slutändan skulle grunda en ny stad där alla får bygga.

Efter alla tankar om Avalon började de ägna alla event på fredagar till att bygga på en lång järnväg som skulle leda till staden. Vägen blev ungefär 22500 block lång och bestod av två vägar, dock byggdes aldrig tillbakavägen klart med järnväg eftersom att nethervägen blev ett mer effektivt sätt att resa på. Byggandet höll på i ungefär tre veckor och många på servern hjälpte till.

Norrendors grundande

Efter två år i Avalon började folk tröttna på Avalon och de flesta på servern bestämde sig för att grunda den nya galaxen Norendor. Medan vissa spelade i Norrendor länge, så tröttnade de flesta väldigt snabbt på Norrendor. Stamsite lämnade staden efter bara en vecka för att flytta tillbaka till Nirethia.

Moderna Nirethiagalaxen

Nirethias upprustning

Nirethias nya towncenter

I slutet av 2013 och början av 2014 sker en revolution i Nirethia där gamla hus, som tillexempel Nirethias Towncenter rivs och snyggas till. Nya vägar konstrueras och vägkorsningar byggs om till den allra nyaste tekniken med tillbaka-knappar och transport-support.

Tesora

Tesoras kyrka

I juni 2019 ville Adamde skapa en egen stad på 90gQ som liknade hur städerna förr på 90gQ såg ut och styrdes; med stora murar och kungar som valdes. Han började med att gräva ut och göra marken runt staden platt så att en mur på ett enkelt sätt skulle kunna uppföras. För att får hjälp till detta anställde han bland annat Nickeloppan och Taggen 33.

Inför det första kungavalet planerade Adamde ut att kungens slott skulle sitta i mitten av staden och vara 101x101 block stort. Han byggde en stor platta av stonebricks där slottet ska ligga. På plattan satte han ut en netherportal och han byggde även upp en scen för kungakandidaterna att hålla tal på. Han placerade även ut en hög med diamantblock som den vinnande kunden kommer att få som statsbudget.

Staden höll ett flertal kungaval där bland annat Smurre, Ackali, ToffeBacklin, och Kraftan vann valet och kröntes till kung. Dessa val hölls varannan vecka fram till början av 2020, då staden blev inaktiv.

Erathon

Erathon

Erathon grundades den 20 december 2020 av Kanto76, MatteHaxhiu och PadsCraft, med idén att skapa en elytrafri stad. Detta efter att många på 90gQ pratat om att de egentligen inte gillar elytra, utan föredrar räls. Det enda sättet att ta sig till staden är via en railroad från Nirethia som tar cirka 35 min att åka, då Nethervägar är förbjudna i staden.

Erathon hade som störst aktivitet under våren 2021, men har fortfarande några aktiva invånare 2022 som MatteHaxhiu och Emeliehw fortsätter bygga ut staden.

Snowlands renovering

Snowlands slott

Den 30 juli 2021 kom Goalkee32 in på 90gQ och ville besöka gamla städer på servern. Han besökte då Snowland och krönte sig själv till kung. Han och ReeZey började efter det renovera stadens infrastruktur och utöka den med fler byggnader. Även Taggen 33 och WikiRaze flyttade dit.

Städer

Bild Stad Koordinater Kort beskrivning
AndroftKarta.png Androft X:-9500, Z:550 Androft är en stad grundad av Jhafdell, med hjälp av Kraftan, Andenn och PiggyTV98.
Aroxia.png Aroxia X:-300, Z:-1460 Aroxia är en ofrädig stad som grundades tidigt 2011 av Aroxz. Staden består av en lång rektangelformad mur med två mindre murar som delar av staden i tre delar.
AsilonKarta.png Asilon X:764, Z:-1150 Asilon är en stad norr om Nirethia som tidigare användes som spawnpoint för nya spelare, fram tills 2011. Den sista som bodde kvar var den idag inaktiva spelaren Kevv_n. En av sevärdheterna i Asilon är hans stora hål som tog flera år att gräva. I staden finns även två mindre städer, Delvon och Undercity.
BitcountryKarta.png Bitcountry X:-1100,

Z: -1840

Bitcountry är en stad väst om Nirethia som antagligen grundades någon gång efter 2014 av KillenMedKepsen tillsammans med fler som byggde i Batcountry. Staden var Batcountry-gängets utpost i Nirethia-galaxen.
CyrinKarta.png Cyrin X:-4800 Z:-1000 Cyrin är en stad väst om Nirethia. Den är grundad av Eeken och är till för att vara en stad som hör till den stora fästningen Minethol. Stadens invånare 2014 var Eeken, Faorie_Liamna, LibertyxD, SweHenrik och Andenn.
Erathon Karta Juli 2021.png Erathon X:-7200 Z: 8800 Erathon är en större stad i galaxen grundad den 20 december 2020 av Kanto76, MatteHaxhiu och PadsCraft. I staden är det förbjudet att använda elytra vilket gör att invånarna uppmanas att äga hästar och bygga räls för att förflytta sig istället.
FellRithKarta.png Fell'Rith X:-930, Z:3490 Fell'Rith är en jämt med Avalonvägen som grundades av Toffliz någon gång innan 22 november 2011.
Kembridge.png Kembridge X:3600, Z: 330 Kembridge är en stad byggd av Sandrend. Staden revs och byggdes om under åren 2014 och 2015 av Sandrend.
Kitsuki Karta Juli 2021.png Kitsuki X:-7150 Z:12900 Kitsuki är en japan-inspirerad stad utanför Erathon som grundades av Mizuii och Ackali ungefär den 24 mars 2021.
Krithol-kartan-mars2020.png Krithol X:0, Z:3000 Krithol är en stad byggd av Eeken. Den har, likt Minethol, en diagonal mur. Staden är känd för att ha ett hus med en regnbåge på taket, som varit del av Adamdes skattjakter.
Lakeside.png Lakeside X:1000, Z:-450 Lakeside , tidigare Squaretophia är en stad i närheten av Nirethia som grundades av Sandrend 2011. LibertyxD och Strcoolswe tog senare över staden och bytte namn på den till Lakeside.
Leginel.png Leginel X:2300, Z:1000 Leginel är en övergiven stad ungefär 3000 block öst om Nirethia. Staden grundades av "Jocke" (oklart vem) någon gång före 2012 och togs senare över av Mansl och Gasig_mexikanare.
Maxboxx stad Karta Juli 2021.png Maxboxx stad X:-500, Z:1280 Maxboxx stad är en stad ca 1200 block sydväst om Nirethia byggd av Maxboxx. I staden finns bland annat Minitargenia och serverns dyraste lägenhet som ägs av Dry4Haz.
MinetholKarta.png Minethol X:-2400 Z:-1070 Minethol är en borg väst om Nirethia byggd av Eeken. Borgen började byggas någon gång innan december 2010 och blev färdig den 3 mars 2014. Det som är så speciellt med Minethol är att hela byggnaden är byggd diagonalt.
NirethiaKarta.png Nirethia X:300, Z:300 Nirethia är huvudstaden på 90gQ, den äldsta staden på servern och hela världens spawnpoint. Grundades 2011 av Stamsite, Eeken, Fallskjerm & PhantomHeaven. Nirethia är för tillfället den mest aktiva staden på servern, där de flesta aktiva spelarna bor.
Nirethias Walled City Karta Juli 2021.png Nirethias Walled City X:-350 Y:-50 Nirethias Walled City är en stad precis utanför Nirethia som grundades den 7 juli 2017 av Stamsite. Stadens syfte var att ha en gemensam plats att bygga kreativt med begränsad tillgång till material att bygga med.
Nellis Stad.png Norlanc X:-350, Z:-760 Norlanc, tidigare KNellis Stad är en stad skapad av KNelli någon gång före juni 2011. Staden bytte namn till Norlanc ungefär ett halvår efter att den byggdes.
Pelegir Karta Juli 2021.png Pelegir X:-2500, Z:-2850 Pelegir är en stad cirka 1500 block norr om Minethol.
Rithil Karta.png Rithill X:125, Z:1390 Rithill, tidigare Sanddalen är en stad i närheten av Nirethia byggd av Petsson4444. Förutom dess stenmurar och två hus så är staden helt byggd i trä.
Rocklance Karta Augusti 2020.png Rocklance X:2550, Z:-170 Rocklance är en stad som grundades av Roxaz och TuPpKaM gång före maj 2011. Staden har haft en väg från Roadport som leder till den.
AlexStad-KartanMars2020.png Snoddaz Stad X:-1550, Z:2560 Snoddaz Stad är en stad sydväst om Rithill. Staden grundades av Snoddaz omkring oktober 2011. Staden bestod av 7 hus och en rälsstation som ledde till Sjumilaskogen, som fortsatte mot Rithill.
Snowland.png Snowland X:1200, Z:-100 Snowland är en stad nästan helt byggd i snö som grundades någon gång innan april 2011 av jonassvensson4. 2021 togs staden över av Goalkee32 som byggt räls och nya hus i staden.
Spökstaden Karta Augusti 2020.png Spökstaden X:3200, Z:100 Spökstaden är en stad i närheten av Nirethia som ingen vet vem som har byggt. Det enda som finns i staden är fyra hus, en farm och ett radiotorn.
TesoraKarta.png Tesora X:-4000, Z:-10500 Tesora är en stad som grundades av Adamde i juni 2019. Staden är en öppen stad där det är fritt för folket att bygga. Staden styrs av en kung (eller drottning) som utses med jämna mellanrum genom ett demokratiskt val; dessa hålls i regel varannan vecka.
UnderstoneKarta.png Understone X: -1300 Z: 500 Understone är en stad skapad av PhantomHeaven. Den grundades omkring december 2010 och är belägen väst om Nirethia. När staden grundades låg den på en ö som sprängdes bort, och marken jämnades till havsnivå.
SimonsiggesZoo.png XWeeze & Simonsigges djurpark X:550, Z:-2070 xWeeze & Simonsigges djurpark är en djurpark utanför Nirethia som aldrig byggdes klart av xWeeze och Simonsigge. Byggnationen påbörjades i juli 2015 och pågick fram till i februari 2016.

Infrastruktur

Städerna och ställena i Nirethias galax är till stor del sammankopplade av railroad och rödljus. Nirethia, Rithill, Erathon, Snowland, och Maxboxx stad har alla interna railroadsystem, och alla är de sammankopplade med utlandsvägar. Men även fler städer har vägar till sig.

Lista av Rödljus

Innom Nirethia

Railroad i Nirethias galax

Huvudartikel: Nirethias Railroadsystem

Innom Rithill

  • Rithills fyrvägskorsning (Fyrvägskorsning)
  • Rithills centrala trevägskorsning (Trevägskorsning)
  • Rithillstationen (RoadPort-korsning)
  • Hills of Rithill (Rödljus) (Trevägskorsning)

Mellan städer

Källor

Advertisement