FANDOM


Obelisken är ett monument i Nirethias sjö byggt av Eeken. Obelisken låg tidigare i ett större slott kallad Davids slott, byggt på Nirethias sjö men slottet revs i Juni 2017.

Historia

Davids slott byggdes av Eeken. Byggandet av den började nästan precis efter att servern startats 2010.[1] Slottet bestod av en mur, flera hus täckta av lava, en staty av Eekens gamla skin och det höga monumentet som idag står kvar som Obelisken.

I juni 2017 revs slottet av Smurre och Stamsite med Eekens tillåtelse. Det enda som blev kvar var det stora tornet som de valde att kalla för Obelisken. Några gångar under marken blev också kvar.[2]

Galleri

Källor

  1. The beginning of 90gQ:s server!
  2. LP Minecraft på 90gQ #48 - RIVER DAVIDS BORG!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.