Petsson4444s flygplan är en byggnad i luften sydväst om Nirethia. Byggnaden är formad som ett flygplan utan vingar.

90gQs första flygplan flögs till Dannes plan i november 2014.[2]

I byggnaden finns 90gQs enda 8-vägskorsning.[3]

Källor

  1. LP Minecraft på 90gQ #125 - PLANEN GÅR INTE BRA! (Stamsite)
  2. LP Minecraft online #344 - 90gQ:s första flygmaskin! (Stamsite)
  3. Danne på 90gQ - Åttavägskorsning! (95sandalen)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.