90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Postsystemet, också kallat Brevlådesystemet, är ett nätverk av brevlådor och servrar som sammankopplas till en router via underjordiska tunnlar.

Historia

Postsystemet uppfanns av Stamsite som ett intressant koncept att etablera en kommunikativ förbindelse mellan olika adresserade punkter - något som påminner om internet. Idén presenterades för första gången den 25 december 2017[1].

Inte bekräftat, idén och syftet med postsystemet från början kan ha varit till att fungera som "soptunna" för Targenia Market och Återvinningscentralen då Targenia Market hade ett intresse att abonnera en återvinningstjänst för sina konsumenter. Postsystemet uppfanns även under en tid då de allra första idéerna och planerna av Kärnkraftverket började komma fram, och idén att möjliggöra kompatibilitet för Kärnkraftverket blev aktuellt för många.

[TBA]

Uppbyggnad

Postsystemet är ett komplext post- och kommunikationssystem som är nedgrävt under Nirethia. Systemet bygger på ett sofistikerat sorteringssystem som kan hantera särskilda föremål (brev) och utföra olika uppgifter (tjänster) mellan flera enheter.

Systemet består av tre delar: Router, Brevlåda (klient) och Server.

Router

Routern är systemets värdenhet som hanterar alla klienter och servrar i nätverket. alla entiteter (också kallade brevbärare) som för föremål och data i postsystemets nätverk. Routerns uppgift är att dirigera och vidarebefordra föremål, tjänster och data mellan två adresserade punkter i systemet.

Routern är utformad och fungerar som ett sorteringssystem för frimärken (fanor) och kontrollblock; som håller information för routern. Namnet på frimärket anger vilken adressen routern ska skicka brevet till.

Brevlåda

[TBA]

Server

En server är ofta en mindre sorteringsmaskin som tolkar och utför bestämda uppgifter, ofta olika tjänster.

Brevlådor

[2][3]

Adress Fysisk plats Routerplats Brevlådeversion
Smurre Smurres hus Grön 1 3
Direkt Targenia Direkt Grön 2 -
- Grön 3
Kraftan Kraftans hus Grön 4 1
- Grön 5
Katedral (ej klar) Nirethias Katedral Grön 6
Matte MatteHaxhius hus Grön 7 3
Adamde Adamdes hus Röd 1 3
Hultman (okänt) Röd 2 1
Elias Dry4Haz lägenhet (augusti 2020) Röd 3 3
John Johnne98s lägenhet Röd 4 Budget
Kraftverket Kärnkraftverket Röd 5 3
- Röd 6
- Röd 7
Ackali Ackalis hus Röd 8 2
- Blå 1
- Blå 2
Utskickare Utskickare AB Blå 3 -
- Blå 4
- Blå 5
- Blå 6
- Blå 7
Skrapan Skrapan Gul 1 1
Klubbhuset Klubbhuset Gul 2 3
Anosoft Anosoft Tower Gul 3 3
Nyheter 90Nyheter Gul 4 3
Targenia Targenia Market Gul 5 2
- Gul 6
- Gul 7
- Gul 8

Galleri

Källor

  1. POST-SYSTEM i Minecraft!
  2. Nirethia på 90gQopen Survival, augusti 2020
  3. 90gQs karta, augusti 2020

[TBA]

Advertisement