FANDOM


Green rewrite
Denna artikel behöver en bild!
Bildmaterial till denna artikeln saknas eller är bristande mot wikins standard, och/eller missvisande. Bidra gärna med en bild och lägg till den här.

Rödljus eller också refererade som korsning(ar) är en järnvägskorsning (växel) där vanligtvis tre eller fyra järnvägar, med höger- och vänstertrafik, möts. Rödljusen är utformade på ett sådant sätt att den som åker inte ska behöva lämna vagnen för att ändra färdriktning.

Uppbyggnad

I regel består ett rödljus av tre delar: Input, Panel och Engien; dessa tre delar utgör den fundamentala grunden för ett rödljus. Även om de tidigare rödljusen har olika spårdragningar blev svampen standarden för alla rödljus efter Rödljus nr.5 med några få undantag; t.ex: Encells-versionen av Rödljus nr.5.  

Input

Den första delen som du vanligtvis möts av vid ett rödljus är inputen. Denna del av rödljuset tar emot vagnen och släpper iväg vagnen när en av färdriktningarna på rödljuset har valts. Vissa av rödljusen är dessutom tidsbaserade och väljer automatiskt en av vägarna efter en viss tid för att slippa avbrott om spelaren går ifrån datorn eller gör något annat under tiden - denna typ av rödljus används främst på utlandsvägar, såsom Avalonvägen.

Panel

När du ska välja den önskade vägen är det panelen som tar angivelsen och ger instruktioner till rödljuset om vilken väg som valts. I de nyare rödljusen är färdalternativen färgkodade; höger och vänster är i grå wool, rakt fram är i svart wool och tillbaka är i mörkgrön eller ljusblått - dock kan till exempel vänster i en trevägskorsning vara rakt fram men representeras med grå wool - för exklusivt Hyper Express i Nirethia är färgkoden brun wool.

Engine

När rödljuset får en instruktion från panelen om vilken väg som valts tillämpar och verkställer rödljusets engine att spåren justeras till den önskade färdriktningen.

Historia

Historien om rödljus går långt bak i 90gQ:s historia, bak till Nirethias begynnelse. Vid denna tiden kunde man inte springa - så man gick alltid, vid denna tiden började också staden att växa kraftigt och spelarna blev allt mer och mer trötta på gå mellan ytorna fortsatte att utöka - detta lede tillslut till skapandet av den första järnvägen.

Den första järnvägen började i ena änden av staden där spelare hade börjat att bygga och slutade i andra änden av staden där de hade planerat att börja bygga. Problemet med vägen var att det under denna tiden inte kunde ta bort vagnarna utan att spränga dem med dynamit (vilket de inte ville), detta blev ett stop i utvecklingen och tillslut övergiven. Det byggdes senare en väg från mitten av vägen och ut i vattnet, mycket mer hände inte och blev mest bara dekorativt.

En vecka senare kom en uppdatering till Minecraft som fixade problemet med vagnarna. Direkt tog utvecklingen av vagnarna fart då de försökte förbättra vägen och vagnarna tills sin fördel. Det första som testades var kol-vagnar som skulle transportera personerna fram och tillbaka, idén skrotades ganska snabbt efter att de upptäckte så kallat "boostrar" (idag kända som buggade boostrar) för att få fart på vagnen eftersom vanliga eldrivna räls inte existerade vid tiden. Detta fick många att se nyttan med järnvägen med dessa "boostrar" som drivmedel, och många hade med sig en vagn för att kunna hoppa av och på vägarna vid dessa "boostrar".

Rödljus

Det finns många varianter och modifikationer till och på dessa rödljus men här är några av de officiella rödljusen:

  • Rödljus nr.1 (trevägskorsning)
  • Rödljus nr.2 (trevägskorsning)
  • Rödljus nr.3 (trevägskorsning)
  • Roadport (fyrvägssammansättning)
  • Rödljus nr.5 (trevägskorsning) "Trecellskorsning"
  • Rödljus nr.6 (fyrvägskorsning) "Fyrvägskorsning"
  • Rödljus nr.7 (trevägskorsning) "Lokala tågsystemet"


OBS!: Dessa rödljus har inga officiella namn och är endast tagna ur videos där de har blivit kallade för de namn som står!

Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.