FANDOM


Rödljus nr1

Detta var det första Rödljuset som byggdes på 90gQ. Rödljuset var skapat av Stamsite och Andreas.

Funktioner

Den första versionen av rödljuset fungerade endast åt ett håll. I senare versioner av rödljuset kunde rödljuset manövreras från två håll och blev uppgraderade med lamp- och ljudsignaler som indikerade vilket håll rödljuset var inställt på för tillfället. Det finns även spår av en tredje version av rödljuset där det ska fungerat i alla tre färdriktningar.

Input

Rödljuset använder ingen input - vilket betyder att man inte stannar i rödljuset. Av denna anledningen var rödljuset svårmanövrerat i 90gQ:s tidigare dar då det var vid denna tid detta rödljuset tillkom, om du inte körde lokalt.[1]

Panel

Rödljuset använde sig av en överhängande panel med en spak som direkt styrde spåret. Panelen fick i en senare version även ljussignaler som indikerade vilket håll spåret var inställt på.

Engien

Rödljuset använde sig av en enda kabel som var direkt kopplad till den växlande skenan. I senare versioner var den även ihopkopplad med lampor och ljudsignaler, också till en "fördelade" (trappomkopplare) som fördelande flera signaler till en signal som styrde spåret.

Källor

Historien och tekniken bakom 90gQ:s rödljus

  1. Let's play Minecraft online del 32 8:07
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.