FANDOM


Rödljus nr2

Detta var det andra Rödljuset, så kallat Rödljus nr.2, som byggdes på 90gQ. Rödljuset var skapat av Stamsite och Andreas.

Funktioner

Detta rödljus var det första rödljus som fungerade åt alla tre håll i en trevägskorsning (T-korsning). Med detta rödljus infördes en rad förbättringar och nya funktioner till standarden för rödljus.

Input

Rödljuset använder sig av en backe med power rails för att stanna vagnen och sedan få fart på vagnen igen med G-kraften som skapas när ström tillsäts till rälsen. Andreas uppfann denna tekniken. Dock fanns det ett problem, i kombination med de gamla "boostrarna" åkte vagnen opåverkat förbi de eldrivna rälsen, detta slutade med att "boostrarna" avvecklades och ersattes med power rais.

Panel

Rödljuset manövrerades med en ny och ombyggd panel för att integrera ett knappbaserat system för att lättare kunna välja väg. På panelen sitter två knappar på respektive sida av panelen, representerar de två färdriktningarna. Panelen är i regel av svart ull men kan bestå av annat material för att passa in i omgivningen..

Engien

Original motorn i rödljuset använde sig av delay-teknik, men blev senare utbytt till memory-teknik. För de som överlevde länge nog kombinerades ofta två eller tre olika tekniker med dessa rödljus.

Historia

Detta rödljuset har genomgått många modifieringar och anpassningar genom åren på 90gQ, den sista av dessa rödljus revs och byggdes om i Trevägen där även det först av dessa rödljus också byggdes.

Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.