FANDOM


Roadport2017

Roadport så som det ser ut idag. Bild från kartan. Maj 2017

Roadport är ett rödljus i utkanten av Nirethia som hanterar trafiken från och till de centrala utlandsvägarna för Nirethia. Den byggdes i maj 2011 och har blivit omdesignad flera gånger. Idag används Roadport knappt eftersom Nether blivit ett mer effektivt sätt för utlandsresor.

Destinationer

Idag

Orange

  • Används ej

Blå

  • Industrizon E
  • Snowland

Gul

  • Används ej

Grön

  • Tunnel till Avalonvägen, rälsen är dock borttagen. Denna väg skulle ursprungligen gått uppe i muren.

Vägen till Asilon har flyttats och går numera utanför RoadPort.

Maj 2011[1]

Väg 1

Detta är den kända Avalonvägen

Väg 2

Väg 3

"Åt Helvete" - Eeken

Väg 4

"Ännu mer åt helvete" - Eeken

Källor

  1. Let's Play Minecraft Online Del 32
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.