FANDOM


JacobsSlottKontruktion
Sidan om Skoffert är lite krånglig.
Innehållet i denna artikel behöver en delvis eller full omskrivning under motiveringen: {{{1}}}. Ta gärna och förbättra artikeln!

Skoffert eller Christoffer är en spelare på 90gQ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.