Stamsites hus i Avalon är ett hus i Avalons Findistrikt där Stamsite bodde under sin tid i Avalon.

Huset är byggt i trä och sten, som de andra husen runt omkring i Findistriktet. Huset hade från början två våningar men utökades senare med en tredje.

Delar av huset sprängdes i september 2013 av SSGWins.[1][2]

Källor

  1. 90gQ.se, Arkiv från 2014
  2. Dingos liv på 90gQ, del 4. Kommentar av Dingo.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.