FANDOM


Targenia Fuel är ett dotterföretag till Smurres Targenia Corporation som också äger Targenia Market. Företaget äger tankstationer som säljer raketer, vilket är bränslet som används när en flyger elytra. Företaget har för närvarande två tankstationer, en i Nirethia och en i Qurumaa Tanahyuta.

Byggnader

Tankstationen i Nirethia

Tankstationen byggdes ungefär i Juli 2017. På stället där tankstationen ligger, låg tidigare ett gammalt trähus med sandblock i.[1]

Tankstationen i Qurumaa

Targenia Fuel har byggt en tankstation i det moderna distriktet i ungefär Juni/Juli 2019, men den fick stängas ner efter att grundarna av staden bestämde att det moderna distriktet skulle börja några block bredvid där tankstationen ligger, samt att de vill kunna sälja sina egna raketer för ett dyrare pris.[2]

Källor

  1. LP Minecraft på 90gQ #50 - Nirethias Walled City!
  2. LP Minecraft på 90gQ #149 - RIVER ANETHOL!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.