FANDOM


Targenia Market är ett mycket aktivt köpcentrum i södra Nirethia, mellan flygplatsen och företagshuset. Köpcentrumet ägs av Targenia Corporation och drivs av företagets ägare Smurre.[1]

I köpcentrumet kan Smurre och andra spelare sälja varor.[2] Försäljningen i Targenia Market är monopol (konkurrensfri) och därför kan inte två konsulter sälja samma vara om de inte har en överenskommelse.[3] Man får själv hela vinsten om du säljer något. Det sitter skyltar på kistorna där det står vem som säljer.[4]

I maj 2019 lades musik till i affären, komponerad av Petsson4444 och byggd av Stamsite.[5]

Regler och förordningar

För att upprätthålla en rättvis och legitim handel finns det regler för hur och vem som får sälja vilka varor. Det finns inga heltäckande regler eller förordningar nerskrivna att förhålla sig till.

Försäljning

Försäljning ska ske med tillstånd från ägaren (Smurre) under de rättsliga överensstämmelser som situationen infinner sig i.

Försäljningen inom Targenia Market sker monopolenligt med undantag för överenskommelser om dispersion mellan de berörande konsulterna av den gällande varan.

Priset av varan tilldelas av en överenskommelse mellan konsulten och ägaren, där summan för priset bör förhålla sig inom en rimlig gräns.

Shoppning

Köp och inköp av varor inom Targenia Market ska betalas för det befintliga priset av en vara om inte en överenskommelse har framförts mellan konsulten och konsumenten.

Endast vad som framförs på skyltar om innehållet i lådan/tunnan är till salu och får köpas.

Källor

  1. LP Minecraft på 90gQ #64 - Smurres nya hus! (Stamsite), 20:45
  2. LP Minecraft på 90gQ #64 - Smurres nya hus! (Stamsite), 21:05
  3. LP Minecraft på 90gQ #115 - En ny spelares liv! (Stamsite), 1:39
  4. LP Minecraft på 90gQ #61 - FÖRSTA FLYGET TILL OVANI! (Stamsite), 12:38
  5. LP Minecraft på 90gQ #130 - MUSIKALISKT UNDER! (Stamsite)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.