Denna server spelade Stamsite, Eeken & Ayenia på medan 90gQ var nere ett tag under 2011.[1][2][3]

Marcus och David sitter och spelar

Källor

  1. Let's Play Minecraft Online Del 20
  2. Let's Play Minecraft Online Del 21
  3. Let's Play Minecraft Online Del 22
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.