Tesoras Kung är titeln på den demokratiskt valda ledaren över staden Tesora.

Uppdrag

Val av kung

Kungen styr ensam staden (med visst inflytande från folket) och anför val där folket (och kungen) röstar fram stadens ledare - nästa kung. Valen hålls i regel varannan vecka för att ha en kontinuerlig styrelsereform.

Innan röstningen ska alla som anmält sig till att bli nästa kung hålla ett tal om varför de ska vara kung och vad de som kung ska göra/använd statskassan (pengarna) till. Därefter äger valet rum i ett valbås där rösterna samlas in och utser vinnaren.

Uppdrag som Kung

Kungens uppdrag är att använda stadsbudgeten på 504 diamanter på saker som gynnar staden. Kungen får inte ge diamanterna till sig själv utan får endast anställa andra till att göra saker.

Innehavare

Första kungavalet hölls den 28 oktober 2019, efter det hålls valet varannan vecka.

Lista över kungar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.