The Great Wall of Nirethia är en mur som omger staden Nirethia. Den nurvarande muren börjde byggas 2011 och blev klar 2018.[1][2] Tidigare fanns en annan, mindre mur runt Nirethia som också hade namnet The Great Wall of Nirethia. Det står därför Nya Great Wall of Nirethia vid modellen av muren, som är byggd vid lägenheterna norr om Nirethias Centrum.[3]

Källor

  1. 90gQ Städer - Nirethia
  2. 90gQ:s karta, 2018-10-31
  3. Nirethia på 90gQ (värld)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.