90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

The Great Wall of Nirethia är en mur som omger staden Nirethia. Den nurvarande muren börjde byggas 2011 och blev klar 2018.[1][2] Tidigare fanns en annan, mindre mur runt Nirethia som också hade namnet The Great Wall of Nirethia. Det står därför Nya Great Wall of Nirethia vid modellen av muren, som är byggd vid lägenheterna norr om Nirethias Centrum.[3]

I början av 2022 byttes all cobblestone i muren ut till Deepslate Bricks av Dry4Haz. Detta gjordes för att muren skulle vara mer lik sin ursprungliga design, då cobblestone i 90gQs Resurspaket var mörkare när muren designades.[4]

Gamla Nirethiamuren

Den gamla Nirethiamuren var en tidigare mur som omgav Nirethia. Denna inringade en mindre yta än den nuvarande och var smalare. Muren var tre block bred och hade lava som rann ner på utsidan. Några av yttersidorna med lava hade även glas på insidan, så att lavan syntes om man gick inuti muren.[5] Den började byggas i oktober-november 2010, vilket gör den till en av 90gQs äldsta byggnader.[6] Den blev klar i början av 2011, och den sista delen som byggdes klart var den östra muren, norr om hamnen.[7]

Sträckning

Muren korsade havet söder om Eekens Slott, gick vidare upp mot Ayenias hus, rundade Julcus-byn och gick upp förbi RoadPort. Den gick sedan i linje med svärden i norra Nirethia, där öppningen fanns. Den gick sedan precis norr om Anethol. Längs med den västra murväggen följde den samma sträckning som dagens mur gör, och resterna av den gamla muren finns kvar än idag, inuti den västra muren vid Anethol.[3][5] När den gamla muren revs togs aldrig stöden i vattnet bort helt, och rester från de södra och östra väggarna syns fortfarande i havet.

Muren i början av 2022, efter ombyggnationen.

Källor

  1. 90gQ Städer - Nirethia
  2. 90gQ:s karta, 2018-10-31
  3. 3,0 3,1 Nirethia på 90gQ (värld, 2017)
  4. Hela Nirethia-muren byggs om! - Minecraft på 90gQ S2 A89 (Stamsite)
  5. 5,0 5,1 Nirethia på 90gQ (värld, 2012)
  6. Let's play Minecraft på svenska bonus (Stamsite)
  7. Timelapse of the great wall of Nirethia (Stamsite)
Advertisement