90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki

Trevägen är en känd korsningservern och hör till de fåtal rödljus som namngetts. Korsningen har blivit modifierad och ombyggd otaliga gånger - fler än många andra korsningar (bortsett från RoadPort). Korsning ligger i norra Nirethia och utgör en viktig knutpunkt för Nirethias Railroadsystem.[1]

Rödljuset ägs av Nirethias kommun (Stamsite) och underhålls av Nirethia Mechanics.

Historia

Från början var korsningen en trevägskorsning (T-korsning) - där av namnet - och en av de två första rödljusen som någonsin byggdes på servern.[2]

Eftersom korsningen från början använde föråldrade tekniker installerades bara ny teknik på den del av rödljuset som havererade, detta gör att Trevägen har körts med olika tekniker för de olika givarna och färdriktningarna - vilket i sin tur gör denna korsning till den första hybridkorsningen.

Den 10 mars 2014 behövdes det en till väg på linjen som korsningen låg på och beslutet togs att bygga om korsning om till en fyrvägskorsning istället för att lägga till en till trevägskorsning på linjen.[3]

Spår

Norra spåret leder mot Museumet och Kärnkraftverket. Detta spåret byggdes till när korsningen byggdes om till en fyrvägskorsning (den 10 mars 2014).

Västra spåret leder vidare mot norra Anethol via Goron (Goronstationen).

Östra spåret leder vidare mot Återvinningscentralen och Kärnkraftverket samt RoadPort via Nirethias Nordvästra korsningar*.

Södra spåret leder vidare mot Centrum via Netherportal-korsningen.[4][5]

Källor

  1. LP Minecraft online #301 - Ultra-moderna rödljussystem!
  2. Historian och tekniken bakom 90gQ:s rödljus
  3. Timelapse - Rödljus uppbyggnad del 3!
  4. Nirethia på 90gQ (värld)
  5. JACOBS TURISTINDUSTRI! (Stamsite)
Advertisement